Algemene Voorwaarden

Hoogtepunten

  • We respecteren je privacy en zullen je persoonlijke gegevens niet vrijgeven of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.
  • Informatie die je uploadt of plaatst op Quinso B.V. kan door anderen gezien worden.
  • We willen jouw feedback over Quinso B.V., maar als je ons dat geeft is het niet jouw eigendom als we het gebruiken.
  • Quinso B.V. biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor jouw activiteiten met betrekking tot de Site.
  • Quinso B.V. kan je account wegens misgedrag annuleren.
  • Je kunt op eenvoudige wijze contact met Quinso B.V. opnemen als je vragen hebt of hulp nodig hebt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze site en de mobiele toepassingen en services die beschikbaar zijn met betrekking tot deze site (de ‘Site’) worden je aangeboden door Quinso B.V., (‘Quinso B.V.’) en zijn onderhevig aan deze voorwaarden en bepalingen, inclusief zoals die uiteen zijn gezet in het Privacybeleid van Quinso B.V. (de ‘Algemene Voorwaarden’). Door materiaal van de Site te openen, gebruiken of downloaden, ga je akkoord met de voorwaarden die zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door Quinso B.V. kunnen worden gewijzigd. Je kunt de meest huidige versie van de voorwaarden op elk moment bekijken onder de Gebruiksvoorwaarden. Quinso B.V. en haar externe providers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of veranderingen aan de producten, services, mobiele toepassingen, functies, programma’s en prijzen zoals beschreven op deze Site aanbrengen. Bepaalde bepalingen van de voorwaarden kunnen vervangen of overtroffen worden door uitdrukkelijk aangegeven juridische mededelingen of voorwaarden te vinden op bepaalde pagina’s van deze Site. De Site is niet bedoeld, of ontworpen, voor kinderen jonger dan 10 jaar. Gebruik deze Site niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. DOOR DEZE SITE TE BLIJVEN GEBRUIKEN, GEEF JE AAN AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE AANPASSINGEN DAARVAN.

Quinso B.V. behoudt zich het recht voor om de Site, of een gedeelte daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving op elk willekeurig moment aan te passen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. Je gaat akkoord dat Quinso B.V. niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor enige aanpassing, opschorting of stopzetting van de Site, of een gedeelte daarvan.

Registratie

Om de services te gebruiken die beschikbaar zijn op de Site, moet je het registratieformulier van het lidmaatschap invullen. Je gaat akkoord om: (a) juiste, echte, huidige en complete informatie te verstrekken die betrekking heeft op jou via het registratieformulier van de Site (‘gebruikersgegevens’) en (b) deze gegevens bijwerkt om ze accuraat en geldig te houden. Je gaat akkoord dat Quinso B.V. je gebruikersgegevens mag gebruiken om services op de Site aan te bieden waarvoor je interesse hebt uitgesproken. Als je informatie verstrekt die onjuist of niet bijgewerkt is, of wanneer Quinso B.V. redelijke redenen heeft om te verdenken dat dergelijke informatie onjuist of niet bijgewerkt is, behoudt Quinso B.V. zich het recht voor om jouw account stop te zetten of op te heffen en je al het gebruik (nu en in de toekomst) van de Site te ontzeggen. Gezien je gebruik van de Site, verklaar je van een wettelijke leeftijd te zijn om een bindend contract aan te gaan en dat je onder de wetten van enig toepasselijk rechtsgebied de ontvangst van services niet bent ontzegd.

Gebruikersgedrag

Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat aan je account is gekoppeld en voor het beperken van de toegang tot je wachtwoord en computer als je bent aangemeld op de Site. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder jouw account of vanaf jouw computer plaatsvinden. Wij streven ernaar om redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om je account tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. We kunnen echter geen absolute veiligheid garanderen met betrekking tot je account, de inhoud of persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, en we kunnen niet beloven dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen dat externe ‘hackers’ zich ongeoorloofd toegang tot de Site of inhoud zullen verschaffen. Je gaat akkoord om Quinso B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van je account of wachtwoord, of van enige schending van veiligheid, en alle risico’s te aanvaarden op ongeoorloofde toegang tot de gebruikersgegevens en enige andere informatie die je Quinso B.V. verstrekt.

Alle informatie, gegevens, tekst, software, geluiden, foto’s, afbeeldingen, video, berichten, tags of andere materialen (‘Content’), zijn de verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke content geplaatst heeft, of dat nu openbaar of privé uitgedragen wordt. Dit betekent dat jij, en niet Quinso B.V., volledig verantwoordelijk bent voor alle content die je uploadt, plaatst, e-mailt, verstuurt of op een andere wijze beschikbaar maakt op de Site. Quinso B.V. heeft geen controle over de content die door anderen op de Site wordt geplaatst en kan om die reden de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content dan ook niet garanderen. Je begrijpt dat door het gebruiken van de Site je kunt worden blootgesteld aan content die aanstootgevend, lasterlijk of bezwaarlijk is. Quinso B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige content, inclusief maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in de content, of enig verlies of schade voortkomende uit het gebruik van de content die is geplaatst, verstuurd of op een andere manier beschikbaar is gemaakt op de Site.

Je gaat akkoord om de Site niet te gebruiken om: (a) enige content te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of op een andere wijze beschikbaar te maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, aanstootgevend, kwalijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, haatdragend, racistisch, religieus of etnisch beledigend, inbreuk maakt op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere zaken, gedrag aanmoedigt dat wettelijk niet is geoorloofd of in alle redelijkheid aanstootgevend en/of ongepast is; (b) minderjarigen schade toe te brengen; (c) je voor te doen als een ander persoon of andere entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een medewerker van Quinso B.V., forumleider, gids of host, of om gebruikers te misleiden door aan te geven dat je een persoon of entiteit vertegenwoordig; (d) enige content te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of op een andere wijze beschikbaar te maken waar je geen rechten op hebt onder enige wet of onder contractuele of waarnemende relatie; (e) enige content te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of op een andere wijze beschikbaar te maken die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright of andere eigendomsrechten van enige partij; (f) enige ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotionele materialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideschema’s of ander vormen van sollicitatie te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of op een andere wijze beschikbaar te maken; (g) enig materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of op een andere wijze beschikbaar te maken dat softwarevirussen of enige andere computercodes bevat, bestanden of programma’s die zijn ontwikkeld om de functionaliteit van telecommunicatie, computersoftware- en hardware te onderbreken, vernietigen of beperken; (h) de Site of servers of netwerken die met de Site verbonden zijn te beschadigen, hinderen of te verstoren, of om enige vereisten, procedures, richtlijnen of regels verbonden met de Site te negeren; en/of (i) om opzettelijk of onopzettelijk enige van toepassing zijnde plaatselijke, provinciale, nationale of internationale wetten te overtreden. Je stemt er specifiek mee in om je geen toegang (of een poging daartoe) tot de Site of de content te verschaffen via geautomatiseerde middelen (inclusief het gebruik van enig script, webcrawler, robot, spider of scraper), en dat je geen identificeerders zult maken of manipuleren om de herkomst van enige toegang (of een poging daartoe) tot de Site te maskeren.

Je erkent dat Quinso B.V. content wel of niet vooraf beoordeelt, maar dat Quinso B.V. en hiertoe aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen inzicht enig content dat via de Site beschikbaar is vooraf te beoordelen, te volgen, weigeren of verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Quinso B.V. en hiertoe aangewezen personen het recht om enig content te verwijderen dat de voorwaarden schendt of op een andere wijze bezwaarlijk is. Je gaat akkoord dat je alle risico’s moet overdenken en nemen die zijn verbonden met het gebruik van enig content op de Site, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van dergelijke content.

Je erkent, stemt toe en gaat akkoord dat Quinso B.V. jouw gebruikersgegevens, gegevens over je betaalmethode en andere content mag gebruiken, bewaren of vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij in goed vertrouwen geloven dat het gebruiken, bewaren of vrijgeven redelijkerwijze nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke vereisten; (b) de Algemene Voorwaarden toe te passen; (c) te reageren op claims dat enige content de rechten van externe partijen schendt; (d) te reageren op jouw verzoek om klantenservice; of (e) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Quinso B.V., zijn gebruikers en het publiek te beschermen. Niettegenstaande het voorgaande zal Quinso B.V. alle redelijke pogingen ondernemen om jouw gebruikersgegevens en gegevens met betrekking tot je betaalmethode vertrouwelijk te houden.

Deze Site is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bedoeld. Je mag geen gedeelte van de Site, gebruik van de Site, of toegang tot de Site aanpassen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, uitvoeren, namaken, publiceren, in licentie geven, werken van afleiden, overzetten of verkopen voor enige commerciële doeleinden.

Je begrijpt dat voor het gebruik van bepaalde functies op de Site je apparatuur of materialen (zoals GPS-systemen) van externe partijen nodig hebt. Hoewel Quinso B.V. apparatuur of materialen van externe leveranciers mogelijk aanbeveelt, is Quinso B.V. niet verantwoordelijk voor jouw verwerving of gebruik van enige apparatuur of materialen van een externe partij en garandeert niet dat de apparatuur of materialen van externe partijen op de Site zullen functioneren of vrij van fouten zijn.

Content die naar de Site is verstuurd

Quinso B.V. eist geen eigendom op van enig content die je indient of op de Site beschikbaar maakt. Met betrekking tot de content echter die je indient, of op de Site beschikbaar maakt, (anders dan gebruikersgegevens of betaalgegevens), schenk je Quinso B.V. een wereldwijde, eeuwigdurende, onomkeerbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie, waar van toepassing, om dergelijke content op de Site te gebruiken, distribueren, opnieuw te produceren, aan te passen, te bewerken, openbaar te maken op wat voor manier dan ook, waar dan ook, ten behoeve van het bieden en promoten van de Site en de functies en services die beschikbaar zijn op de Site.

De Site kan je de optie bieden om bepaalde content te maken die je als privé naar de Site stuurt, of alleen beschikbaar stelt voor selecte gebruikers van de Site. Als, bij het uploaden van content naar de Site, je aanvankelijk aangeeft dergelijke content als privé aan te duiden of voor een beperkte groep van gebruikers beschikbaar te stellen, zal Quinso B.V. de privacy van dergelijke content bewaren in overeenstemming met jouw keuze. Als je er echter voor kiest om je content niet als privé aan te duiden of voor een beperkte groep van gebruikers beschikbaar te stellen, of later de content beschikbaar wilt stellen voor een breder publiek, kan Quinso B.V. de privacy van dergelijke content niet garanderen.

Omgang met externe serviceproviders en adverteerders

Producten en services van externe partijen die op de Site worden aangeboden, zijn gemaakt en worden aangeboden door de toepasselijke externe serviceprovider of adverteerder. Als je een dergelijk product of dergelijke service koopt via de Site, erken je dat je rechtstreeks contact maakt met de toepasselijke externe serviceprovider of adverteerder, en niet met Quinso B.V. zelf. Je correspondentie of zakelijke betrekkingen met, of deelname aan promoties van, externe serviceproviders of adverteerders, op of via de Site, waaronder betaling en levering van gerelateerde goederen of services, en enige andere voorwaarden, bepalingen, garanties of voorspiegelingen die met zulke betrekkingen te maken hebben, zijn uitsluitend tussen jou en een dergelijke externe serviceprovider of adverteerder. Hoewel we geïnteresseerd zijn in het ontvangen van feedback aangaande onze externe serviceproviders en adverteerders en hun producten en services, en het ondersteunen van de betrekkingen met dergelijke externe serviceproviders en adverteerders, is Quinso B.V. niet verantwoordelijk voor de prestatie of non-prestatie van enige externe serviceproviders of adverteerders. Je bent op geen enkele wijze verplicht om zaken te doen met een bepaalde externe serviceprovider of adverteerder die op de Site verschijnt. JE GAAT AKKOORD DAT QUINSO B.V. NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE DOOR JOU IS OPGELOPEN, VOORTVLOEIENDE UIT ENIG GEBRUIK VAN OF OMGANG MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS OF ADVERTEERDERS DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN.

Links

Deze Site, of externe partijen, kunnen links naar andere internetsites of bronnen aanbieden. Omdat Quinso B.V. geen zeggenschap heeft over dergelijke Sites en bronnen, erken en ga je akkoord dat Quinso B.V. niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige content, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Je krijgt het beperkte, niet-exclusieve recht om een tekst-hyperlink op de Site te plaatsen, op voorwaarde dat een dergelijke link Quinso B.V. of zijn producten of services niet op een valse, misleidende, vernederende of op een andere aanstootgevende manier weerspiegelt, en op voorwaarde dat de gelinkte Site geen pornografisch, illegaal, aanstootgevend, lasterlijke of op een andere wijze bezwaarlijk materiaal bevat. Daarnaast heb je, uitsluitend zoals op de Site beschreven staat, het recht om RSS-feeds die op de Site te vinden zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze licenties in zijn algemeen, of jouw recht om specifieke links of RSS-feeds te gebruiken, op elk willekeurig moment, met of zonder reden, in te trekken.

Interacties met gebruikers van de Site

De Site functioneert als een locatie om leden op een virtuele informatieplek samen te brengen. Als neutrale verschaffer is Quinso B.V. niet rechtstreeks betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen leden van de Site. Om die reden heeft Quinso B.V. geen zeggenschap over de waarheid, accuraatheid, kwaliteit, legaliteit of veiligheid van plaatsingen die door gebruikers van de Site zijn uitgevoerd. Quinso B.V. is niet verantwoordelijk om de identiteit van de leden te bevestigen. Quinso B.V. is tevens niet verantwoordelijk om de kwalificaties, achtergrond of vaardigheden van gebruikers van de Site te bevestigen of controleren. Je zult ten alle tijden gebruik moeten maken van je gezonde verstand en inschattingsvermogen als je omgaat met enige gebruiker van de Site.

Als je ervoor kiest om de service ‘deel-een-rit’ of gelijksoortige functie van de Site te gebruiken om een vriend/vriendin over onze Site op de hoogte te stellen, of om een rit of andere informatie naar een vriend te e-mailen, vereist Quinso B.V. de contactgegevens en/of het e-mailadres van je vriend/vriendin. Quinso B.V. zal die vriend/vriendin automatisch een eenmalig bericht sturen. Quinso B.V. kan de informatie die je verstrekt voor een tijdje opslaan, op voorwaarde dat Quinso B.V. dergelijke informatie alleen gebruikt om vast te stellen of je vriend/vriendin lid van Quinso B.V. is of wordt. Je verklaart dat jij een geautoriseerde partij bent om enig e-mailadres van een externe partij, of andere informatie die je naar Quinso B.V. stuurt, te verstrekken.

Elektronische communicaties

De Site kan je de mogelijkheid bieden om e-mails te versturen, berichten op gebruikerforums te plaatsen, chatruimtes te betreden, te praten via online stemconnecties of om gelijksoortige berichten en communicaties te sturen naar externe serviceproviders, adverteerders, andere gebruikers en/of Quinso B.V.. Je gaat akkoord om de communicatiemethoden die op de Site beschikbaar zijn alleen te gebruiken om communicaties en materialen te versturen die te maken hebben met het onderwerp waar Quinso B.V. de communicatiemethode voor heeft verstrekt, en je gaat er verder mee akkoord dat alle communicaties die je verstuurt als jouw content worden beschouwd en onderhevig zijn aan en worden overzien door de Algemene Voorwaarden. Door een van de communicatiemethoden te gebruiken die beschikbaar zijn op de Site, erken en ga je akkoord dat (a) alle communicatiemethoden openbare, en geen privé, communicaties zijn tussen jou en een andere partij of partijen, (b) communicaties die verstuurd zijn naar of ontvangen worden van externe serviceproviders, adverteerders of andere externe partijen niet door Quinso B.V. worden gesponsord, aanbevolen of goedgekeurd (tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Quinso B.V.) en (c) communicaties niet door Quinso B.V. worden bekeken, gescreend, gearchiveerd of op een andere manier door Quinso B.V. worden gecontroleerd, hoewel Quinso B.V. zich het recht voorhoudt om dat naar eigen inzicht en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment te doen. Je gaat akkoord dat alle meldingen, mededelingen en andere communicaties die we op elektronische wijze aan je verstrekken in overeenstemming zijn met juridische vereisten voor dergelijke schriftelijke communicaties.

Eigendomsrechten

Je erkent en gaat akkoord dat de Site enige software die gebruikt wordt met betrekking tot de Site (waar van toepassing) en enige content die beschikbaar is op de Site, vertrouwelijke gegevens met betrekking tot eigendomsinformatie bevat die wordt beschermd door de van toepassing zijn eigendomswetten en andere wetten. Het is niet toegestaan om de software of content die op de Site beschikbaar is (anders dan de content die je mogelijk uploadt) in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, te verhuren, leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of werken daarvan af te leiden, met uitzondering van gevallen waarin dit expliciet door de wet of Quinso B.V. of van toepassing zijnde serviceproviders of adverteerders is toegestaan.

Quinso B.V. schenkt je een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de Site te gebruiken; op voorwaarde dat je geen (en ook geen externe partij toestaat) broncode te kopieert, aanpast, een daarvan afgeleid product maakt, deassembleert of anderszins aan reverse engineering te onderwerpt, verkoopt, toewijst, in sublicentie geeft of enig ander recht in Site over te dragen of toe te kennen. Je gaat akkoord de Site op geen enkele andere manier te gebruiken dan via de interface die door Quinso B.V. voor het gebruik van de Site wordt verstrekt.

De term QUINSO B.V., het Quinso B.V.-logo en andere Quinso B.V.-logo’s en product- en servicenamen zijn de exclusieve handelsmerken, en eigendom van, Quinso B.V., Inc., en je mag dergelijke handelsmerken op geen enkele wijze gebruiken of weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quinso B.V.. Alle handelsmerken of servicemerken van externe partijen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk verleend werden, zijn voorbehouden.

Claims van schending van auteursrechten

Als je reden hebt om aan te nemen dat enig onderdeel van de content op de Site de auteursrechten van anderen schendt, neem dat onmiddellijk contact op met onze auteursrechtagent via de hieronder opgegeven contactinformatie. Het is ons beleid dat enige aantijgingen van het schenden van auteursrecht onmiddellijk onder onze aandacht moeten worden gebracht. We behouden ons het recht voor om geheel handelend naar eigen inzicht de toegang tot de Site op te heffen en/of stop te zetten voor gebruikers die mogelijk schendend materiaal of een link naar schendend materiaal op de Site hebben geplaatst en om deze mogelijk schendende content of link onmiddellijk te verwijderen of onbruikbaar te maken.

Als jij de eigenaar van het auteursrecht bent (of geautoriseerd om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen), breng onze auteursrechtagent dan onmiddellijk op de hoogte als je denkt dat (a) enig content die op de Site is geplaatst jouw auteursrecht schendt, of (b) enige links die op de Site zijn geplaatst jouw auteursrecht schenden. Zodra we bericht van de geclaimde schending hebben ontvangen, via het hieronder beschreven formulier, zullen we onmiddellijk alle materialen waarvan wordt beweerd dat het auteurecht daarop geschonden wordt, verwijderen of de toegang daartoe opheffen. Je claim moet schriftelijk zijn en moet het volgende bevatten: een beschrijving van het auteursrechterlijk beschermde materiaal waarvan jij denkt dat deze is geschonden (of als je denkt dat meerdere auteursrechterlijke materialen zijn geschonken, een samenvattende lijst); een beschrijving van het schendende materiaal of de schendende activiteit, samen met voldoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal op de van toepassing zijnde Site op te sporen; voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met je op te nemen zoals je naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; een verklaring dat je goede redenen hebt om aan te nemen dat het schendende gebruik niet door de eigenaar van het exclusieve recht (de ‘eigenaar van het auteursrecht’) of een agent van de eigenaar van het auteursrecht of door de wet is goedgekeurd; een verklaring dat alle informatie die je hebt verstrekt juist is; en een verklaring, op straffe van vervolging wegens meineed, dat jij de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen. Je claim moet ondertekend zijn (fysiek of elektronisch) en moet als volgt worden geadresseerd:

Auteursrechtagent
Quinso B.V.
Amerikastraat 3
5232BE, ‘s-Hertogenbosch
E-mail: info@safetobike.nl

Jouw feedback

We stellen opmerkingen, feedback, suggesties en andere communicaties met betrekking tot de Site en de informatie en de services die we via de Site beschikbaar stellen (‘Feedback’) op prijs. Hoewel je niet verplicht bent om feedback te verstrekken, geef je Quinso B.V., als je dat wel doet, een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, sub-licenseerbare, eeuwigdurende, onomkeerbare, royalty-vrije licentie om dergelijke feedback te kopiëren, distribueren, afleidende werken van te maken, openbaar te vertonen en uit te voeren en op een andere wijze te exploiteren, en gebaseerd op dergelijke feedback producten en services te gebruiken, ontwikkelen, aanbieden, te koop aanbieden, importeren of exporteren. Om deze reden vragen we je om Quinso B.V. geen feedback te sturen die je niet zoals hierboven uiteengezet in licentie wilt geven.

Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN CONTENT BESCHIKBAAR OP DE SITE, WORDT GELEVERD ‘ZOALS DEZE IS’, ZONDER ENIGE GARANTIE. QUINSO B.V. EN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERBEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS DOEN BIJ DEZEN AFSTAND VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN CONTENT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, TITEL EN NIET-OVERTREDING. QUINSO B.V. EN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERBEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (a) DE SERVICE TEGEMOET ZAL KOMEN AAN JE VEREISTEN; (b) DE SERVICE NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN, OP TIJD IS, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS; (c) DE RESULTATEN DIE VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDEN BEMACHTIGD ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN; (d) DE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUCTEN, SERVICES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL BEMACHTIGD OF GEKOCHT VIA DE SERVICE AAN JE VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; EN (e) ENIGE FOUTEN OP DE SITE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN.

JE GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT QUINSO B.V. GEEN MEDISCH ADVIES VIA DE SITE VERSTREKT. DE CONTENT DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, INCLUSIEF ALLE TEKST, FOTO’S, AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES, GRAPHICS, AUDIO, VIDEO EN AUDIO-VIDEO CLIPS, EN ANDERE MATERIALEN, OF DEZE NU DOOR ONS OF DOOR ANDERE ACCOUNTHOUDERS OF EXTERNE PARTIJEN BESCHIKBAAR IS GESTELD, NIET BEDOELD IS VOOR EN NIET MAG WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN (a) HET ADVIES VAN JE HUISARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, (b) EEN BEZOEK OF CONSULTATIE VAN JE HUISARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONAL, OF (c) INFORMATIE DIE OP OF IN EEN PRODUCTVERPAKKING OF ETIKET IS OPGENOMEN. MOCHT JE ENIGE VRAGEN MET BETREKKING TOT JE GEZONDHEID HEBBEN, BEL OF BEZOEK JE HUISARTS DAN ZO SNEL MOGELIJK. HEB JE EEN NOODGEVAL, BEL DAN ONMIDDELLIJK JE HUISARTS OF HET NOODNUMMER 112. JE MAG MEDISCH ADVIES NOOIT NEGEREN EN HET ZOEKEN VAN MEDISCH ADVIES NOOIT UITSTELLEN VANWEGE ENIGE CONTENT DIE OP DEZE SITE WORDT GEPRESENTEERD, EN JE MOET DE SITE OF ENIGE CONTENT OP DE SITE NOOIT GEBRUIKEN VOOR DE DIAGNOSE OF BEHANDELING VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN. DE OVERZETTING EN ONTVANGST VAN ONZE CONTENT, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF COMMUNICATIE VIA HET INTERNET, E-MAIL OF ANDERE WIJZE, OMVAT OF CREËERT GEEN ARTS-PATIËNT, THERAPEUT-PATIËNT OF ANDERE RELATIE MET EEN GEZONDHEIDSPROFESSIONAL TUSSEN JOU EN QUINSO B.V..

JE GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT JE SPORTIEVE ACTIVITEITEN, DIE DE CONTENT GENEREREN DIE JE PLAATST, OF OP DE SITE WILT PLAATSEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FIETSEN) MOGELIJK BEPAALDE INHERENTE EN SIGNIFICANTE RISICO’S OP SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJKE BLESSURES OF DE DOOD INHOUDEN EN DAT JE VRIJWILLIG ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE RISICO’S AANVAARDT DIE TE MAKEN HEBBEN MET DEZE ACTIVITEITEN, ZELFS ALS DEZE VERZOORZAAKT WORDEN, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DOOR DE ACTIE, NALATING OF VERWAARLOZING VAN QUINSO B.V. OF DOOR DE ACTIE, NALATING OF VERWAARLOZING VAN ANDEREN. JE GAAT OOK UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT QUINSO B.V. NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE INSPECTIE, SUPERVISIE, VOORBEREIDING OF UITVOERING VAN ENIGE RACE, WEDSTRIJD, GROEPSRIT OF EVENEMENT DIE GEBRUIK MAAKT VAN QUINSO B.V.’S SITE.

JE GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD OM QUINSO B.V. EN ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERBEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS (DE ‘VRIJGESTELDE PARTIJEN’) VRIJ TE STELLEN VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT JOUW SPORTIEVE ACTIVITEITEN EN BELOOFT DE VRIJGESTELDE PARTIJEN NIET AAN TE KLAGEN VOOR ENIGE CLAIMS, ACTIES, BLESSURES, SCHADE OF VERLIES DIE IN VERBAND STAAN MET JOUW SPORTIEVE ACTIVITEITEN. JE GAAT TEVENS AKKOORD DAT DE VRIJGESTELDE PARTIJEN IN GEEN GEVAL NAMENS JOU OF ENIGE EXTERNE PARTIJ AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFBARE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF VOORTVLOEINDE SCHADE DIE OP WAT VOOR MANIER DAN OOK VOORTVLOEIEN UIT (a) JOUW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE SITE, (b) JOUW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN MATERIAAL OF PROGRAMMA’S DIE ZIJN GEMAAKT OF GELICENSEERD DOOR QUINSO B.V. TERWIJL JE SPORTIEVE ACTIVITEITEN BEZIGT, (c) JOUW OMGANG MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS OF ADVERTEERDERS DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, (d) ENIGE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, (e) ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES OF CONTENT DIE VIA DE SITE VERKREGEN IS, ONGEACHT OF DAT OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS IS, ZELFS ALS QUINSO B.V. VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS HET KAN ZIJN DAT BOVENGENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS.

Vrijwaring

Je verklaart hierbij dat je Quinso B.V. en zijn gelieerde bedrijven, partnerbedrijven, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, partners en licentiehouders zult vrijwaren van alle claims of eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, gemaakt door een externe partij wegens of voortkomende uit content die je indient, plaatst, verstuurt of op een andere manier beschikbaar stelt via de Site, je gebruik van de Site, je sportieve activiteiten die de content genereren die je op de Site plaatst of wilt plaatsen (inclusief, maar niet beperkt tot, sportieve activiteiten die in verband staan met enige wedstrijden, races, groepritten of andere evenementen die Quinso B.V. sponsort of organiseert, of wiens Site is connectie daarmee wordt gebruikt), je connectie met de Site, je overtreding van de Algemene Voorwaarden of je overtreding van enige rechten van een andere persoon of entiteit.

Beëindiging

Je gaat akkoord dat Quinso B.V. onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving je account en/of toegang tot de Site onmiddellijk mag opheffen. Reden voor zulke opheffing is inclusief, maar niet beperkt tot, (a) schending of overtreding van de Algemene Voorwaarden of andere overeengekomen afspraken of richtlijnen, (b) verzoeken van ordehandhaving of een ander overheidsautoriteit, (c) een verzoek van jou (om zelf je account te verwijderen), (d) stopzetting of aanpassing van sitemateriaal (of een gedeelte daarvan), (e) onverwachte technische problemen of kwesties of problemen met betrekking tot de veiligheid, (f) lange periodes van inactiviteit, en/of (g) het niet nakomen van de betaling van enige kosten die je schuldig bent met betrekking tot de Site. Opheffing van je account kan het volgende omvatten; (x) verwijdering van toegang tot al het aanbod binnen de Site, (y) verwijdering van je gegevens, bestanden en content met betrekking tot je account, en (z) de ontzegging op verder gebruik van de Site. Daarnaast ga je akkoord dat alle opheffingen naar eigen inzicht van Quinso B.V. zullen worden uitgevoerd en dat Quinso B.V. niet aansprakelijk is jegens jou of derde partij voor enige stopzetting van je account of toegang tot de Site.

TOEPASSELIJKE WETTEN

Deze Site wordt beheerd door Quinso B.V. vanuit haar kantoor in Nederland. Quinso B.V. geeft geen vertegenwoordiging dat de content van de Site of de Site zelf geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen, en toegang tot deze landen vanuit gebieden waar hun content of gebruik illegaal of verboden is. Diegenen die zich toegang tot de Site verschaffen vanaf locaties buiten Nederland, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetten. Je mag geen content gebruiken of exporteren die de exportwetten- en regels van de Nederland overtreedt.

Algemeen

Je gaat akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, werkovereenkomst of vertegenwoordigingsrelatie tussen jou en Quinso B.V. bestaat voorvloeiende uit de Algemene Voorwaarden of je gebruik van de Site. De Algemene Voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen jou en Quinso B.V. met betrekking tot je gebruik van de Site. Indien Quinso B.V. rechten of bepalingen van deze dienstvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, betekent dat niet dat er van dergelijke rechten of bepalingen afstand wordt gedaan. Indien bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een rechtbank of competente jurisdictie als ongeldig worden beschouwd, gaan de partijen desondanks akkoord dat de rechtbank moet proberen om de bedoelingen van de partijen uit te voeren zoals weerspiegeld in de bepaling, en dat de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Je mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quinso B.V. je account niet toewijzen, afvaardigen of op een andere manier overzetten. Quinso B.V. heeft het recht, naar eigen inzicht, alle of een gedeelte van zijn rechten die onder deze Algemene Voorwaarden vallen over te zetten of toe te kennen, en heeft tevens het recht om externe partijen te delegeren of gebruiken om zijn taken en plichten onder deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Site uit te voeren. Quinso B.V.’s mededeling aan jou via e-mail, normale post of meldingen of links op de Site, zullen uit een acceptabele berichtgeving bestaan die onder de Algemene Voorwaarden valt. Een geprinte versie van de Algemene Voorwaarden en alle meldingen die in elektronische vorm worden gegeven, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve processen gebaseerd op of met betrekking tot de Algemene Voorwaarden in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en verslagen die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in geprinte vorm. Titels en koppen in de Algemene Voorwaarden dienen voor het gemak van de gebruiker en hebben geen juridisch of contractueel effect. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk verleend werden, zijn voorbehouden.

Ondersteuning en vragen

We kunnen je op de volgende manier ondersteuning bieden:

We streven er naar de vragen om ondersteuning binnen 48 uur na het ontvangen van het verzoek te hebben beantwoord.

Mocht je nog vragen hebben over deze voorwaarden, stuur dan een e-mailtje naar info@safetobike.nl. 2016 Quinso B.V.

Producten en services van externe partijen die op de Site worden aangeboden, zijn gemaakt en worden aangeboden door de toepasselijke externe serviceprovider of adverteerder. Als je een dergelijk product of dergelijke service koopt via de Site, erken je dat je rechtstreeks contact maakt met de toepasselijke externe serviceprovider of adverteerder, en niet met Quinso B.V. zelf. Je correspondentie of zakelijke betrekkingen met, of deelname aan promoties van, externe serviceproviders of adverteerders, op of via de Site, waaronder betaling en levering van gerelateerde goederen of services, en enige andere voorwaarden, bepalingen, garanties of voorspiegelingen die met zulke betrekkingen te maken hebben, zijn uitsluitend tussen jou en een dergelijke externe serviceprovider of adverteerder. Hoewel we geïnteresseerd zijn in het ontvangen van feedback aangaande onze externe serviceproviders en adverteerders en hun producten en services, en het ondersteunen van de betrekkingen met dergelijke externe serviceproviders en adverteerders, is Quinso B.V. niet verantwoordelijk voor de prestatie of non-prestatie van enige externe serviceproviders of adverteerders. Je bent op geen enkele wijze verplicht om zaken te doen met een bepaalde externe serviceprovider of adverteerder die op de Site verschijnt. JE GAAT AKKOORD DAT QUINSO B.V. NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE DOOR JOU IS OPGELOPEN, VOORTVLOEIENDE UIT ENIG GEBRUIK VAN OF OMGANG MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS OF ADVERTEERDERS DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN.